Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice vacante în cadrul etapei de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar

Lista finală a copiilor admiși în clasa pregătitoare și numărul locurilor rămase libere
March 30, 2019