Cele mai recente articole publicate

Activități, anunțuri și competiții ale Colegiului Național ”Titu Maiorescu”, Aiud.
May 7, 2017

Rezultate remarcabile la olimpiadele școlare

În acest an şcolar elevii Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud au obţinut rezultate remarcabile la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare. Opt dintre ei au demonstrat […]
April 24, 2017

Rezultatele la proba practică a concursului de ocupare a postului de îngrijitor

March 28, 2017

Anunț concurs pentru post contractual îngrijitor

Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud este cea mai bună alegere pentru copilul tău.

Misiunea noastră

Crearea de valori educaţionale, formarea de adulţi cu o preţioasă cultură generală, integraţi societăţii, formarea capacităţilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diverse domenii.

Asigurarea educaţiei de bază, dezvoltarea aptitudinilor, formarea competenţelor funcţionale sunt esenţiale pentru reuşita socială şi integrarea europeană.

Educaţia este o prioritate naţională, pe a cărei axă de interes se înscrie şi oferta şcolii noastre, curriculară, extracurriculară, la nivel de resurse umane. Eforturile tuturor sunt concentrate asupra aceluiaşi punct: formarea unor personalităţi adaptabile la dinamismul vieţii sociale, cu simţ civic, compatibile pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale.