Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice vacante în cadrul etapei de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar