Istoria Colegiului Național Titu Maiorescu, Aiud

File de istorie

Clădirea veche a colegiului de astăzi a fost construită în timpul Imperiului Austro-Ungar (în 1897-1898) pentru o școală maghiară de fete. Contextul în care s-a stratificat ideea formării unui liceu românesc a fost complex și vizează perioada decembrie 1918 – octombrie 1920. În februarie 1922 a fost aprobată înființarea unei școli civile de băieți, ceea ce era contrar intereselor aiudenilor care doreau un liceu sau măcar un gimnaziu în limba română. Eforturile acestora au continuat încă opt luni și toate greutățile au fost învinse la 12 octombrie 1922 când s-a deschis, cu o lună întârziere, Liceul românesc de băieți din Aiud, purtând numele lui Titu Maiorescu. Acesta a fost și primul liceu românesc din zonă, iar prima ședință a Consiliului Profesoral s-a desfășurat în 19 octombrie 1922, în prezența directorului Ovidiu Hulea. Acesta a fost primul director al liceului, fiind și cel care a ales numele școlii. Opțiunea pentru acest nume este justificată de recunoașterea valorilor de către un cunoscător ca Ovidiu Hulea. Titu Maiorescu era: „…Mare cărturar, filosof, pedagog, literat și neîntrecut orator academic. Un liceu sub patronajul acestei personalități promitea o acțiune, o expansiune culturală amplă în zonă. Liceul „Titu Maiorescu” trebuia să „crească” într-un mediu dominat de Liceul „Bethlen Gabor”, unul dintre cele mai vechi din Ardeal.

Liceul a funcţionat la început cu 4 clase, totalizând 198 de elevi. Numărul elevilor în perioada interbelică a oscilat între 200 şi 400. Câteva date selective: 1923/1924- 288 elevi; 1932/1933- 260 elevi; 1943/1944- 239 elevi şi ulterior 1946/1947- 436 elevi. Numărul elevilor în clase era mare variind între 33 şi 49. Evaluarea se făcea la început prin calificative iar apoi prin note. De exemplu, în anul şcolar 1926/1927, în clasa I-a, din 48 elevi au fost promovaţi 22 cu laudă, 6 cu bine, 7 cu suficient, 9 corigenţi si 4 repetenţi.
După 1948 se menţine numărul mare de elevi în clase (aproximativ 40 elevi/clasă) şi clase paralele la gimnaziu şi liceu.
Liceul funcţionează cu clasele I-XI până în anul 1967, după care ciclul primar este transferat la Şcoala Generală nr. 1. Din anul 1967 liceul cuprinde clasele V-XII, structură menţinută până în anul 1973, când clasele V-VIII au fost transferate la Şcoala Generală nr. 3, nou înfiinţată.
Din anul şcolar 2000/2001 se revine la formula din perioada interbelică, prin funcţionarea claselor I-XII în cadrul colegiului, mai întâi clasele a V-a şi ulterior clasele I-IV.
Şcoala înfiinţată în octombrie 1922 suferă de-a lungul timpului numeroase modificări de nume după cum urmează:

  1. Liceul „Titu Maiorescu” 1922-1941;
  2. Liceul de băieţi 1941-1951;
  3. Liceul mixt român 1951-1955;
  4. Şcoala medie mixtă 1955-1958;
  5. Şcoala medie „Avram Iancu” 1958-1966;
  6. Liceul „Avram Iancu” 1966-1978;
  7. Liceul industrial „Avram Iancu” 1978-1995;
  8. Colegiul „Avram Iancu” 1995- 1998;
  9. Colegiul „Titu Maiorescu”1998-1999;
  10. Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” din 1999.

În prezent, colegiul funcţionează cu 26 de clase de elevi (clasă pregătitoare, I-XII şi postliceal sanitar cu specializarea Asistent Medical Generalist). În anul școlar 2009-2010 baza materială a colegiului se îmbogățește substanțial prin inaugurarea unui nou corp de clădire cu destinația școală, clădire construită cu fonduri ale B.E.I. și prin contribuție locală a Primăriei Municipilui Aiud.

Cu toate transformările și schimbările suferite de-a lungul celor 90 de ani de existență, liceul s-a impus pe plan local și nu numai, ca principal centru de cultură și formare a generațiilor de elevi.
Profesorii colegiului prin nobila misiune pe care o au contribuie la crearea de valori educaţionale, la formarea de adulți cu o preţioasă cultură generală, la formarea capacităţilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, la dezvoltarea de aptitudini şi formarea de competenţe funcţionale, esenţiale pentru reuşita socială.

Imagini din colecția personală de cărți poștale aparținând lui Robert Lixandru

Nu puteți copia conținutul acestui site

Scroll to Top