File de istorie


Liceul „Titu Maiorescu” Aiud s-a înființat la 12 octombrie 1922, când s-au deschis cursurile pentru elevii săi. În perioada 1918-1922 s-au depus numeroase eforturi pentru întemeierea unei şcoli în limba română, deoarece în oraş existau 10 şcoli (primare, gimnaziale, liceale), toate cu predare în limba maghiară.

Liceul a funcţionat la început cu 4 clase totalizând 200 de elevi. Numărul elevilor în perioada interbelică a oscilat între 200 şi 400. Câteva date selective: 1923/1924- 288 elevi; 1932/1933- 260 elevi; 1943/1944- 239 elevi şi ulterior 1946/1947- 436 elevi. Numărul elevilor în clase era mare variind între 33 şi 49. Evaluarea se făcea la început prin calificative iar apoi prin note. De exempul în anul şcolar 1926/1927 în clasa I-a, din 48 elevi au fost promovaţi 22 cu laudă, 6 cu bine, 7 cu suficient, 9 corigenţi si 4 repetenţi.
După 1948 se menţine numărul mare de elevi în clase (aproximativ 40 elevi/clasă) şi clase paralele la gimnaziu şi liceu.
Liceul funcţionează cu clasele I-XI până în anul 1967, după care ciclul primar este transferat la Şcoala Generală nr. 1. Din anul 1967 liceul cuprinde clasele V-XII, structură menţinută până în anul 1973, când clasele V-VIII au fost transferate la Şcoala Generală nr. 3, nou înfiinţată.
Din anul şcolar 2000/2001 se revine la formula din perioada interbelică, prin funcţionarea claselor I-XII în cadrul colegiului, mai întâi clasele a V-a şi ulterior clasele I-IV.
Şcoala înfiinţată în octombrie 1922 suferă de-a lungul timpului numeroase modificări de nume după cum urmează:
  1. Liceul „Titu Maiorescu” 1922-1941;
  2. Liceul de băieţi 1941-1951;
  3. Liceul mixt român 1951-1955;
  4. Şcoala medie mixtă 1955-1958;
  5. Şcoala medie „Avram Iancu” 1958-1966;
  6. Liceul „Avram Iancu” 1966-1978;
  7. Liceul industrial „Avram Iancu” 1978-1995;
  8. Colegiul „Avram Iancu” 1995- 1998;
  9. Colegiul „Titu Maiorescu”1998-1999;
  10. Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” din 1999.
În prezent colegiul funcţionează cu 26 de clase de elevi (clasă pregătitoare, I-XII şi postliceal sanitar cu specializarea Asistent Medical Generalist). În anul școlar 2009-2010 baza materială a colegiului se îmbogățește substanțial prin inaugurarea unui nou corp de clădire cu destinația școală, clădire construită cu fonduri ale B.E.I. și prin contribuție locală a Primăriei Municipilui Aiud.

Cu toate transformările și schimbările suferite de-a lungul celor 90 de ani de existență, liceul s-a impus pe plan local și nu numai, ca principal centru de cultură și formare a generațiilor de elevi.
Profesorii colegiului prin nobila misiune pe care o au contribuie la crearea de valori educaţionale, la formarea de adulți cu o preţioasă cultură generală, la formarea capacităţilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, la dezvoltarea de aptitudini şi formarea de competenţe funcţionale, esenţiale pentru reuşita socială.